Λευκά Υποδήματα

Υποδήματα εργασίας για εργαστήρια τροφίμων διαφημιστικά ειδικά για σκληρή δουλειά. αντιολισθητικά