Δημιουργία Logo Μακέτας

Οι Γραφίστες- Σχεδιαστές της Ιδέας & Πράξης δημιουργούν με φαντασία και διάθεση εξαιρετικά λογότυπα. Όσο πιο πετυχημένο είναι ένα λογότυπο, τόσο πιο εύκολα αναγνωρίσιμη είναι και η επιχείρηση που το χρησιμοποιεί. Αφού ενημερωθεί για τις δραστηριότητες που ασχολείται η εταιρία σας, η ομάδα των σχεδιαστών μας αποφασίζει για το σχήμα, τους χρωματισμούς και την γραμματοσειρά που θα χρησημοποιήσει. Τα διάφορα σχέδια που θα ετοιμαστούν θα σας αποσταλούν για να επιλέξετε. Οι αναθεωρήσεις που μπορεί να προκύψουν σε σχέδια, χρώματα, γραματοσειρές, είναι απεριόριστες και δεν επιβαρύνονται οικονομικά.

Δεν υπάρχουν προϊόντα Κάτω από αυτήν την Κατηγορία.