Φάκελοι αλληλογραφίας τυπωμένοι

 Τεμάχια    Διαστάσεις       1 χρώμα           4 χρώματα     
        100   11Χ23cm           -
         20€  
        300   11X23cm         -
          60€
        500   11X23cm         -           90€
      1000   11X23cm         90€         120€
      2000   11X23cm        130€
        175€
      3000   11X23cm        155€
        200€
      4000   11X23cm        190€
        250€
      5000   11X23cm        230€
        290€
 Τεμάχια      Διαστάσεις 1 χρώμα       4 χρώματα    
      100  A4(21X29,7cm)        -          50€  
      300  Α4(21X29,7cm)         -         150€  
      500  A4 (21X29,7cm)       155€         175€  
    1000  A4 (21X29,7cm)       165€        210€  
    2000  A4 (21X29,7cm)       210€        260€  
    3000  A4 (21X29,7cm)       250€        330€  
    4000  A4 (21X29,7cm)       300€        435€  
    5000  A4 (21X29,7cm)       345€        470€  

Δεν υπάρχουν προϊόντα Κάτω από αυτήν την Κατηγορία.