Κάρτες τύπου πιστωτικής

Κάρτες Πλαστικές (όπως οι πιστωτικές).

Κάρτες Μαγνητικές (μαγνητική ταινία).

Κάρτες με Μεταβλητά (όπως καρτοτηλέφωνα).

Κάρτες με μεταβλητά σε τριπλέτα.

Δεν υπάρχουν προϊόντα Κάτω από αυτήν την Κατηγορία.