Μπλοκ Σημειώσεων
50φυλλα

  Τεμάχια      Μέγεθος     Τιμή  
10 Α5       2,40 €    
 25  Α5       2,10 €   
 50  Α5      1,85 €   
  100  Α5   1,70 €

50φυλλα

  Τεμάχια     Μέγεθος      Τιμή  
10 Α4       3,20 €     
25 Α4        2,90 €      
50 Α4       2,60 €     
  100  Α4       2,30 €    


Αν επιθυμείτε περισσότερα τεμάχια από τα αναγραφόμενα, επικοινωνήστε μαζί μας.

                                    

Δεν υπάρχουν προϊόντα Κάτω από αυτήν την Κατηγορία.